ELEMENT

[Tiff哥識食] 在全港最高既地方食HighTea

今次係真 HIGH tea,一係唔食,一食就要去到最高既地方食!Sky100入面除左係觀景臺,飽覽香港既美景,仲有cafe仔買下野食。之前我就剩係知道有水買上OpenRice睇先知,不原來仲有Tea食! Cafe100既餐具係超靚,由遞茶杯出黎個刻就影到無停。有好多遊客都專程黎飲呢壺茶咁IGable,唔食Tea打卡都必備。一上菜真係嚇親我地,同個building一樣樣。 係Sky100食sky100